Реч аутора

Јелица Дурковић је рођена 1975. године у Нишу где је завршила средњу Уметничку школу.

Дипломирала је на Факултету ликовних уметности у Београду, у класи професора Јована Сивачког, на одсеку за сликарство 2000. године. Добитник је откупне награде за мозаик на Факултету ликовних уметности.

Дуже од двадесет година активно ради на извођењу бројних колективних и појединачних радова. Учесник је многобројних изложби и добитник награда за мозаик.

Члан је Удружења ликовних уметника Србије.

,, Изражајне могућности мозаика као технике омогућавају кроз дуготрајан процес проналажење личне поетике и израза. Камен својом племенитошћу и дугом историјом стварања доприноси утиску безвремености. Његова нефлексибилност у исказивању финеса представља изазов у приказу стварности, како би израз духовног надјачао приказ телесног.“